Sünger avcısı nedir?

Sünger alıp satan kimse, süngerci